Söker du advokat i Lund eller Halmstad?

Advokatbyrån Schånberg AB är verksam inom bland annat följande områden.

 • Brottmål

  Offentlig försvarare och privat försvarare
  Målsägandebiträde

 • Tvist - kommersiellt och privat

  Ombud för företag och privatpersoner i tvister som rör fastigheter, boende, fordringar, avtal m.m.

 • Ekonomisk familjerätt

  Boutredningsman, bodelningsförrättare, skiftesman och mer inom ekonomisk familjerätt

Advokat i Lund och Halmstad

Advokatbyrån Schånberg har sitt huvudkontor i hjärtat av Lund, på Sandgatan 4a i Lundagård. Byrån har också kontor på Norra vägen 34 i Halmstad. Vi ses där det passar dig bäst!

Byrån har kontorsgemenskap med Advokat Ylva Segner AB, Advokatfirman Frank Thorstensson AB och Advokatbyrån Widén AB.

Advokatbyrån Schånberg hette tidigare Lunds advokatbyrå.

advokat i lund

Advokatbyrån Schånberg AB består av advokat Karin Schånberg, jur.kand. Annette Johansson och advokat Per Schånberg.

Karin Schånberg är advokat sedan 2012 och har varit ordförande i Försvararkollegiet Malmö/Lund. Sedan 2022 suppleant i Advokatsamfundets Södra Avdelnings styrelse.

Annette Johansson är specialiserad på ekonomisk familjerätt och arbetar främst med frågor som rör arv.

Per Schånberg har arbetat som advokat sedan 1981 och tar uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde samt som bodelningsförättare och som ombud i ekonomisk familjerätt.

Läs mer