Arbetsområden

Advokat i brottmål

Offentligt eller privat försvar

Försvarsadvokaten är en förutsättning för rättssäkerhet. Du har möjlighet att själv välja vem som ska företräda dig. Advokatbyrån Schånberg har ett stort engagemang för rättssäkerhetsfrågor och tror att du tycker att det är viktigt att göra din röst hörd genom hela den rättsliga processen.

Om du får avslag på din ansökan om offentlig försvarare kan du anlita Karin Schånberg som privat försvarare. Hör av dig till oss för mer information!

Målsägandebiträde

Den som blivit utsatt för brott har i många fall rätt till ett juridiskt biträde som ska ta tillvara brottsoffrets rättigheter genom hela den juridiska processen. Att ett målsägandebiträde finns med kan vara avgörande för att en anmälan leder till fällande dom. Du kan önska dig ett visst biträde eller låta domstolen förordna någon åt dig. Du är välkommen att önska Karin Schånberg som just ditt ombud.

Advokat vid tvist

Advokatbyrån Schånberg AB har kompetens som ombud i tvister som rör fel i fastighet, boende i hyresrätt eller bostadsrätt, fordringar, avtalsrätt m.m. och företräder såväl företag som privatpersoner.

Varför välja en advokatbyrå i stället för juristfirma?

När du väljer en advokat får du en juridiskt kunnig företrädare som är bunden av Sveriges advokatsamfunds etiska regler. Det innebär att vi alltid har klientens intresse för ögonen och att vi aldrig kan företräda någon annan mot dig i framtiden. Det du berättar om dig själv för oss får vi inte föra vidare. Dessutom är vi skyldiga att ha en ansvarsförsäkring ifall något går snett. Inget av detta är tvingande för en juristfirma.