Karin Schånberg

Advokat

Anställd som biträdande jurist hos Advokat Per Schånberg AB 2009-2012.
Advokat och VD för Advokatbyrån Schånberg AB sedan 2012.

Karin arbetar med brottmål och vissa förvaltningsrättsliga ärenden och har varit ordförande i Försvararkollegiet Malmö/Lund. Sedan 2022 är hon suppleant i Advokatsamfundets Södra Avdelning.

E-post: karin(at)advokatbyranschanberg.se
Telefon: 010 130 80 01