Karin Schånberg

Advokat

Anställd som biträdande jurist hos Advokat Per Schånberg AB 2009-2012.
Advokat och VD för Advokatbyrån Schånberg AB sedan 2012.

Karin arbetar med brottmål och vissa förvaltningsrättsliga ärenden och har varit ordförande i Försvararkollegiet Malmö/Lund. Sedan 2022 är hon suppleant i Advokatsamfundets Södra Avdelning.

E-post: karin(at)advokatbyranschanberg.se
Telefon: 010 130 80 01

Annette Johansson

Jur.kand.

Jur. kand. Uppsala universitet, år 2003

Tingsnotarie Stockholms tingsrätt, år 2003 – 2005

Juristsekreterare Statens VA-nämnd, år 2005 – 2006

Hovrättsfiskal Göta Hovrätt, år 2006 – 2007

Bitr. jurist och advokat Advokaterna Alfredson, Gårder och Sandberg, Lund, år 2007 – 2012

Advokat Advokaterna Nils Gårder och Annette Johansson AB, Lund, år 2012 – 2015

Advokat Annette Johansson AB, Malmö och Ystad, år 2015 – 2021

Verksamhetsansvarig Scandinavian Racehorses AB, år 2020 – 2023

Annette Johansson har haft uppehåll från advokatverksamhet till förmån för uppdrag som VD i hästbranschen och har särskild erfarenhet av svensk och internationell trav- och galoppsport.

E-post: annette(at)advokatbyranschanberg.se
Telefon: 010 130 80 01