Välkommen till advokatonline.nu och ett mer tillgängligt sätt att få adekvat juridiskt rådgivning!

Du kanske driver eget företag eller av någon annan anledning har svårt att gå ifrån verksamheten under dagtid, även för viktiga ärenden? Det är med dig i åtanke den här tjänsten har skapats. Har du frågor som inte besvaras här nedanför kan du alltid slå en signal på 010-130 80 01.

Så här gör du:

  1. Skicka ett kort (!) mail till hej(at)advokatonline.nu med information om vad ditt ärende gäller (t ex ”hyresfråga”, ”kräva in skuld”, ”avtalsbrott” eller liknande) och vem du/ditt företag samt din/a motpart/er är. På så sätt kan jag kontrollera att jag har möjlighet att hjälpa dig – att det inte finns något jäv och att jag har kompetens att rådge dig. Är det hinder meddelar jag det.
  2. Om vi kan gå vidare kommer jag be dig utveckla din fråga och maila mig relevanta handlingar. Det kan vara t ex köpeavtal, hyresavtal och mailkorrespondens mellan dig och motparten.
  3. Samtidigt bokar vi en tid för 30 minuters videosamtal på en tid som passar dig under kvälls- eller helgtid. Du får också faktura och betalningsinstruktion. Rådgivningen kostar 5 000 kronor ex moms och omfattar alla moment som beskrivs här.
  4. Den sista bankdagen innan vårt möte ska betalningen finnas på advokatbyråns konto.
  5. När det är dags för möte ringer jag upp dig och redogör för mina synpunkter och besvarar dina frågor.

Tänk på det här!

  • Materialet du vill ha bedömt får inte överstiga vad jag kan kan sätta mig in i under en timmas tid. Om ditt ärende inte passar för formatet kommer jag meddela det och fråga om du istället vill lägga upp ett konventionellt ärende.
  • Jag kan inte bedöma sådant som jag inte fått veta. Om det finns ytterligare avtal eller korrespondens som kan påverka min bedömning av situationen är risken stor att du får ett sämre rådgivningstillfälle.
  • Om det inte blir något digitalt möte och det beror på dig kommer arvodet inte att återbetalas.
  • Om betalningen inte skett i tid ställs det digitala mötet in.
  • Detta är en tjänst som riktar sig till företagare som kan ha svårt att gå ifrån verksamheten under dagtid. Är du privatperson och behöver rådgivning ber jag dig kontakta oss på 010-130 80 01.